دل ابری

چيزي مپرس..آهسته وارد شو..اينجا ديگر..دلي براي دلي نمي تپد

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

صدایم میزد : ‌”گلم” !

گلی بودم در باغچه ی دلش، اما…

او باغبان عاشقی نبود،
 

گاهی سر میزد و دل میبرد،
 

سالها بعد دانستم که من تنها نبودم

 

او باغبان گل های زیادی بود!

 

 

 

 

 

 

♥ جمعه 3 مرداد1393♥ 13:43 ♥ شيوا ♥

 

از خوب ها بيشتر مي ترسم

يك روز "تو" خوب من بودي......

 

 

 

♥ پنجشنبه 5 تیر1393♥ 21:12 ♥ شيوا ♥

خاكي خاكي ام...

آن كه دنيايم بود...

آن چنان زمينم زد كه...

تا آخر عمر بايد...

خودم را بتكانم...

 

 

 

 

♥ سه شنبه 19 فروردین1393♥ 20:38 ♥ شيوا ♥

 

دلم يه سال پر از شادي ميخواد

خدا جونم

تو اين سال نو هر چيزي كه باعث ناراحتي و عذابم ميشه

از من دور كن

آمين

خدا جونم يادت نره دوست دارم

 

 

 

♥ پنجشنبه 29 اسفند1392♥ 21:54 ♥ شيوا ♥

 

 

خـُבآیـآ ...

آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـے בَهـے ؟

بـَرآے گـُفـتـَن ... چیــزے نـَבآرَم

امـآ بـَرآے شـنـُفـتـَنِ حـَرف هـآے تـو ... گـوش بسـیآر

.مـے شـَوَב مـَن بـُغـض كـُنـَم ..

تـو بگــویـے : مـَگـَر خـُבآیـَت نـَبآشـَב كـہ اینگـونـہ بـُغـض كـُنـے

مـے شـَوَב مـَن بـگــویـَ ـم خـُבآیـآ ...؟

تـو بگــویـے : جـآنِ دِل ...

مـے شـَوَב بیـآیــے ؟

تــَــــــمـَــــــــــنـ ـــــآ مـے كـُنـَ ـم ...

 


♥ دوشنبه 19 اسفند1392♥ 22:40 ♥ شيوا ♥

 

نه التماسش كردم...

نه خيره خيره نگاهش...

فقط آهي كشيدم...

و سكوت كردم...

همين آه براي تمام زندگيش كافيست...

 

 

 

 

 

♥ پنجشنبه 17 بهمن1392♥ 12:25 ♥ شيوا ♥

 

 

 

 

 

♥ دوشنبه 2 دی1392♥ 22:52 ♥ شيوا ♥

 

 

 

 

 

 

♥ چهارشنبه 27 آذر1392♥ 21:1 ♥ شيوا ♥

تــــــــــــــــــــــــــــو ....
 
تمــــــام گذشته منی !!
 
و مــــــــــــــــــن .. میدانم که گاهــــی ....
 
 
 بايد از گذشته هم گذشت ...
 
 
 
 
 
 
♥ دوشنبه 20 آبان1392♥ 18:45 ♥ شيوا ♥

 

مدت هاست تنها چيزي كه    

مرا ياد تو مي اندازد طعنه هاي ديگران است

شايد اگر اين "ديگران" نبودن

تو زودتر از اين ها براي من فراموش مي شدي... 

 

 

 

 

 

♥ جمعه 19 مهر1392♥ 22:55 ♥ شيوا ♥



طراح : صـ♥ـدفــ